UNIEK!

 

Het SimplyCare software platform is de afgelopen 5 jaar ontwikkeld in opdracht van -en onder andere geïmplementeerd bij-  een grote multi-branche zorgaanbieder (5.500 medewerkers, 45.000 cliënten/ jaar, 340M Euro jaarbudget). Vanuit de visie van deze zorgaanbieder werden 5 jaar geleden de volgende speerpunten geformuleerd, welke nu in de software zijn verankerd:

 • dicht bij de mens, samen met de cliënt kansen creëren en cliënten weer laten meedoen met de samenleving, decentraal en wijkgericht werken

 • de cliënt(en) en hun netwerk (gezin/ systeem) staan centraal in de ondersteuning en hulpverlening

 • één gezin, één plan

 • trajectcoördinatie: regie op de cliënt tijdens de gehele “cliënt journey”: van preventie, hulpvraag screening & intake, zorg & ondersteuning tot decharge en daarna (“vinger aan de pols”)

 • standaardisatie op processen

 • flexibel arrangement van zorg/ social programma’s aanbieden (“zorg/ diensten op maat”)

 • samenwerken in multidisciplinaire teams uit meerdere organisaties in een netwerk

 • niet financiering- (indicatie) maar cliënt gedreven. Financieringsstromen en -vormen zijn daarbij een afgeleide van inzet en het resultaat, en zullen regelmatig veranderen.

cliënt/ gezin centraal

Dit komt in SimplyCare onder andere tot uiting doordat:

 • het cliënt-/ gezinsportaal de burgers zelf aan het roer zet

 • in het dashboard voor professionals de cliënt-/ gezinsinformatie altijd makkelijk toegankelijk is

 • de processen vanuit het cliënt-/ gezinsplan zijn opgezet

 • er gewerkt wordt vanuit een "zelf- en samenredzaamheids" visie op zorg.

samenwerken op alle vlakken: mensen & machines

Dit komt in SimplyCare onder andere tot uiting doordat:

 • het delen van informatie tussen partijen (binnen een rechtenstructuur) wordt gefaciliteerd, bijvoorbeeld in rapportage en documentmanagement

 • er zowel vanuit organisatie-eenheden als vanuit multidisciplinaire, organisatie overstijgende teams wordt gewerkt

 • de communicatie via serviceBus online/ realtime wordt gekoppeld met andere systemen binnen en buiten de eigen organisaties.

dynamisch & flexibel

Dit komt in SimplyCare onder andere tot uiting doordat:

 • het een werkstroom sturing kent die 100% aansluit op het primaire proces, zoals vastgelegd in het kwaliteitshandboek

 • zorgprofessionals bij gebruik van het systeem geen kennis behoeven te hebben van de financieringsstromen en verantwoordingsrapportage; dit wordt automatisch op de juiste manier verwerkt

 • vanuit een continu veranderend netwerk van aanbieders en van relaties in het cliëntsysteem, iedereen op de hoogte is en blijft van wat er zich rondom de cliënt/ het gezin afspeelt.

kwaliteit gedreven &
proces gestuurd

Dit komt in SimplyCare onder andere tot uiting doordat:

 • de kwaliteit van zorg overal vanuit de cliënt/ het gezinsplan wordt gestuurd, gemeten, geëvalueerd, er doelmatig aan wordt gewerkt en zo continu verbetert

 • de basis van het primaire proces ligt in het kwaliteitshandboek, dat automatisch als werkstroom voor gebruikers wordt gegenereerd, wordt opgemeten en waarop gestuurd kan worden

 • er volledige en juiste aansluiting is tussen contracten met financiers, indicaties/ toewijzingen van zorg aan cliënten, geleverde zorg (productie) en declaratie plaatsvindt vanuit hetzelfde systeem.

© 2016 SimplyCare B.V. - Zorgen zonder zorgen - Oranjeweg 113i 8166JB Emst - +31 (0)84 - 0035801 - contact@simplycare.nu

 • Twitter App Icon
 • Facebook App Icon
 • LinkedIn App Icon