Thuiszorg

 

Thuiszorg omvat een breed spectrum van uiteenlopende vormen van hulp- en dienstverlening. De doelstelling van die hulp- en dienstverlening is, dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en daar verzorgd kunnen worden. Thuiszorg wil er ook voor zorgen dat mensen (sneller) naar huis kunnen terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om daar verdere hulp te krijgen. Thuiszorg is er voor iedereen: jong of oud, gezinnen met kinderen of alleenstaande ouderen.  

 

De toekomst van de thuiszorg

Nederland wil ook in de toekomst deze zorg toegankelijk en betaalbaar houden voor diegenen die het echt nodig hebben. Daarom voert het kabinet vanaf 1 januari 2015 wijzigingen door in de organisatie en de financiering van de zorg. 

Zelfstandig en veilig wonen en daarbij zelfredzaam blijven, is mogelijk: samen met familie, vrienden of buren die een handje willen helpen. In een aantal wijken is al een zogenoemd sociaal wijkteam actief. Hierin werken gemeenten en instellingen nauw samen om mensen met een hulpvraag in hun eigen omgeving te helpen, zodat zij zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Bij hulp kan het gaan om signaleren maar ook om extra voorzieningen in huis, praktische hulp in en om het huis of ondersteuning in zelfredzaamheid.

SimplyCare voor Thuiszorg

 

Het SimplyCare platform ondersteunt de thuiszorgaanbieders onder andere door:

  • vanuit één gezin = één plan te werken

  • nauw en intensief met de familie samen te werken waar mogelijk

  • verschillende financieringsstromen die in de thuiszorg voorkomen te ondersteunen, zoals: AWBZ, WMO, ZVW, PGB/ PVB en private gelden

  • mobile apps aan te bieden aan professionals in de thuiszorg (bv. met eenvoudige start/ stop voor tijdregistratie en afvinken van verrichtingen)

  • routematig plannen van thuiszorgprofessionals om bezettingsgraden te optimaliseren

  • innovaties op het gebied van thuiszorg, bijvoorbeeld door smart-health, e-health en koppelingen met domotica

  • zorg-op-afstand om via video/ audio/ chat-communicatie met de cliënt, zijn/ haar gezin en andere professionals -vanuit het dossier- in contact te staan

© 2016 SimplyCare B.V. - Zorgen zonder zorgen - Oranjeweg 113i 8166JB Emst - +31 (0)84 - 0035801 - contact@simplycare.nu

  • Twitter App Icon
  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon