Trends in Zorg, Welzijn en het Sociale Domein

 

Innovaties vinden vaak plaats in lijn met trends die in de zorg plaatsvinden. Dit kunnen grote en kleine innovaties en vernieuwingen zijn. Het doel blijft altijd, wat SimplyCare betreft, het verhogen van het welzijn van de cliënt/ burger en zijn/ haar omgeving, door het bieden van technische vernieuwing. 

Hervormingen in de zorg en sociaal domein

 

De 3 decentralisaties (WMO, Jeugd en Participatie) zijn in volle gang. Zowel gemeenten als zorgaanbieders zijn op zoek naar de beste manier om samen te werken en de burger/ cliënt in de "driving seat" te krijgen. Technische innovaties kunnen hier behulpzaam bij zijn. Een paar voorbeelden:

 

 • keukentafelgesprekken worden met een "serious gaming" aanpak een manier om burger en gezin te activeren en zelf te helpen met oplossingen te komen

 • de cliënt krijgt een app om zelf te meten en vragenlijsten in te vullen

 • de professional kan op zijn/ haar smartwatch zien waar een cliënt hulp- of zorg bij nodig heeft, zonder de telefoon te pakken.

 

Allemaal innovaties die SimplyCare mogelijk maakt: niet los van de primaire zorgsystemen maar volledig geïntegreerd in het SimplyCare platform.

Zelfredzaamheid

 

Zelfredzaamheid zou eigenlijk Samenredzaamheid moeten zijn. Mensen hebben elkaar nodig. Natuurlijk moeten we zoveel mogelijk zelf kunnen regelen maar vaak is ondersteuning van anderen (familie, vrienden en collega's of professionals) daarbij een voorwaarde. 

 

Simplycare ondersteunt en innoveert continu op het gebied van zelf-/ samenredzaamheid:

 • vernieuwende communicatie-technologie voor zorg op afstand in het cliëntportaal: niet alleen cliënt<>professional communicatie, maar ook cliënt<>cliënt en professional<>professional, volledig geïntegreerd met het ECD

 • e-health en m-health gaat veel verder dan een website voor de cliënt; het omvat ook velerlei apps en personal devices die de cliënt en zijn omgeving in staat stellen samen te zorgen voor elkaar.

e-Health en m-Health

 

Veel te vaak zien we e-Health en m-Health oplossingen die vanuit één invalshoek zijn op gezet, zonder integratie met het cliëntdossier, het cliëntplan, het netwerk rondom de cliënt en de gemeente en zorgaanbieders. 

 

SimplyCare vindt dat e-Health en m-Health in samenhang met het ECD gezien moeten worden en blijft hierin innoveren:

 • personal/ self meet devices horen direct op het cliëntdossier aan te sluiten

 • e-Health programma's met vragenlijsten, videootjes en multimediale ondersteuning staan niet los van het cliëntplan maar werken allemaal samen aan de (eigen) doelen van de cliënt

 • mobile apps moeten eenvoudig en taakgericht werken maar staan nooit los van een integraal burger-/ gezinsplan.

© 2016 SimplyCare B.V. - Zorgen zonder zorgen - Oranjeweg 113i 8166JB Emst - +31 (0)84 - 0035801 - contact@simplycare.nu

 • Twitter App Icon
 • Facebook App Icon
 • LinkedIn App Icon