Impact van hervormingen op het systeemlandschap: Kantelen & volg de cliënt

 

Zorgaanbieders en gemeenten staan voor de vraag: Wat betekenen de verschillende hervormingen & transities in de zorg voor het applicatie- /systeemlandschap van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de volgende grote veranderingen:

 • meer wijkgericht werken & verhogen burgerparticipatie

 • versterken zelfredzaamheid cliënt  en “eigen kracht”

 • 3 grote decentralisaties in WMO, Jeugd en participatiewet

 • de nieuwe wet langdurige zorg (WLZ).

 

Vaak heeft men een verzuild systeemlandschap met een ECD/ EPD dat zich sterk richt op de administratieve processen (meestal vanuit AWBZ/ ZVW perspectief) en nog geen -of een heel basaal- cliëntportaal.  Daarnaast heeft men meestal één of meerdere ondersteunende systemen voor financiële administratie, HRM & roostering en facilitaire zaken. Ook wordt er nog dikwijls op meerdere plaatsen bijna hetzelfde geregistreerd en mist integrale management (stuur) informatie.

De hervormingen vragen echter om een meer cliënt (-regie) gerichte en een procesmatige -op samenwerking gerichte- werkwijze. Bijna bij alle veranderingen staan de cliënt en zijn/ haar omgeving centraal: of het nu de regie op de zorg, de persoonsgebonden financiering van de zorg, de zelfredzaamheid of de participatiegerichte houding van de cliënt en zijn/ haar omgeving betreft.

 

Systeem/ applicatiegerichte vragen die bij zorgaanbieders leven, zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen wij meer procesmatig en netwerkgericht gaan werken? Hoe doen we dit samen met de cliënt en zijn/ haar omgeving, de gemeente, andere zorgaanbieders en misschien de zorgverzekeraar?

 • Wat betekent het voor mijn systeemlandschap dat de gemeente steeds vaker opdrachtgever wordt? Welke koppelingen moeten er wel/ niet gerealiseerd worden?

 • Hoe gaan we om met flexibilisering van het personeelsbestand en hoe kunnen mijn -tijdelijke- medewerkers het systeem eenvoudig gebruiken?

 • Hoe gaan we samenwerken met andere zorgaanbieders in bijvoorbeeld sociale wijkteams? Welke systemen moeten we dan gebruiken zonder dubbel te registreren?

 

Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden en vragen om een integrale visie op cliëntgerichte zorg en de bijbehorende systeemondersteuning. SimplyCare kan hierbij helpen, omdat ze is ontstaan vanuit een multi-branche zorgaanbieder -het Leger des Heils-,  die in bijna alle "care" sectoren actief is, volledig cliëntcentraal werkt en gericht is op samenwerken & meedoen.

 

 

SimplyCare heeft een eenvoudige en heldere visie op het veranderende systeemlandschap: Net zoals er in de zorg gekanteld wordt naar het cliëntcentraal werken, moet het systeemlandschap ook kantelen naar het ondersteunen van het primaire (zorg) proces. Niet de financiering, het zorgaanbod of de bestaande afdelingen zijn leidend, maar de vraag (problemen en kansen) van de cliënt. De andere factoren zijn hiervan afgeleid; ook in de systemen.

In plaats dat ieder deelproces een eigen systeem heeft, vindt SimplyCare dat er voor het primaire proces één integraal systeem moet zijn. De toegang voor alle partijen rol-gestuurd en multi-device (desktop, tablet, smartphone). Daarnaast zijn voor de ondersteunende-, sturende- en verbeterprocessen specifieke systemen; denk aan financieel pakket, facilitair systeem en een HRM applicatie en B.I.

 

De belangrijkste voordelen van deze systeemlandschap kanteling zijn:

 • de cliënt en zijn/ haar netwerkleden, werken (direct) met hetzelfde systeem als de professionals, iedereen kijkt (vanuit zijn/ haar eigen perspectief en rol) naar dezelfde recente gegevens

 • de cliëntgegevens worden één keer opgeslagen en zijn altijd up-to-date

 • 90% van de medewerkers werken met één (zelfde) systeem

 • stuurinformatie vanuit het primaire proces is veel eenvoudiger te verkrijgen: er behoeven geen systemen te worden gekoppeld

 • medewerkers van andere zorgaanbieders/ gemeenten (bijvoorbeeld in het sociale wijkteam) kunnen één systeem gebruiken voor al hun werkzaamheden

 • eventuele koppelingen worden maar vanuit één systeem aangelegd (geen spaghetti)

 • de financiering (indicaties, zorgtoewijzing) is niet de leidende, maar een afgeleide -en daarmee geen beperkende- factor, is wel altijd beschikbaar voor sturing & controle.
Quickscan

SimplyCare kan een Quickscan uitvoeren voor zorgaanbieders die geïnteresseerd zijn in wat deze visie op de kanteling van het systeemlandschap voor hun organisatie betekent. Dit is een Quickscan “op maat” en om een idee te geven wat deze Quickscan over het algemeen inhoudt, een korte uitleg:

 

Doelstelling

Het doel van de Quickscan is het in kaart brengen van:

 1. het huidige applicatielandschap & welke (deel) processen ondersteund worden

 2. het gewenste primaire proces (high level, cliënt gestuurd)

 3. de mogelijke eind-architectuur van het systeemlandschap om dit primaire proces te ondersteunen

 4. een pad om dit geleidelijk -vanuit cliënt/ aanbieder waardegestuurd- te kunnen bereiken.

 

Werkwijze en Resultaten

De Quickscan volgt meestal het “V-model”.

Dit betekent dat het begint met een interview met de directie en daarna met vertegenwoordigers van rollen in het primaire proces (zoals intakers, zorgcoördinatoren en -mogelijk- cliënten). Vervolgens het in kaart brengen van het huidige ICT landschap. Uiteindelijk worden de bevindingen naar de directie teruggekoppeld.

© 2016 SimplyCare B.V. - Zorgen zonder zorgen - Oranjeweg 113i 8166JB Emst - +31 (0)84 - 0035801 - contact@simplycare.nu

 • Twitter App Icon
 • Facebook App Icon
 • LinkedIn App Icon