Implementatie

SimplyCare is een platform dat communicatie tussen cliënten en zorgprofessionals ondersteunt. De aanpak die SimplyCare hanteert, is gebaseerd op een continue cyclus van kleine stappen, waarin incrementeel en iteratief het instrumentarium voor de communicatie tussen alle gebruikersgroepen verder wordt ontwikkeld en geoptimaliseerd. Dit is een continue voortbrengings- en verbetercyclus, waarbij met elke kleine stap waarde wordt gecreëerd en waarbij, door toetsen van (tussen-) resultaten, de gebruiksvisie verder wordt ingevuld.

 

Mensen en relaties en wat zij bijdragen, zijn daarbij belangrijk. De toetsing van (tussen-) resultaten vindt plaats in gefaciliteerde werkbijeenkomsten met alle betrokkenen.

 

De implementatie-aanpak is opgedeeld in vier fasen met, na Go-Live, de gebruiksfase.

De fasen zijn:

  • Fundament: Doel van deze fase is: een sterk en tegelijk flexibel fundament leggen voor de volgende fasen. In deze fase worden product- en projectvisie vormgegeven en wordt gestart met kennisoverdracht en het creëren van draagvlak.

  • Exploratie: In de exploratie fase worden in workshops de processen, producten en programma’s die nodig zijn, geïnventariseerd. Ook worden eventuele requirements voor innovatie en managementinformatie uitgewerkt. Dit vormt de input voor de configuratie in de volgende fase.

  • Constructie: In deze fase wordt de daadwerkelijke inrichting en de configuratie van het SimplyCare platform gedaan. De ambassadeurs worden getraind.

  • Transitie: In de transitiefase worden de gebruikers getraind en vindt de acceptatie plaats. De beheerorganisatie voor de gebruiksfase wordt ontworpen en ingericht. De fase eindigt met de acceptatie van de software en het daadwerkelijke Go Live moment.

  • Gebruik: Op basis van de gebruikerservaringen worden in deze fase de processen, producten en programma’s verder geoptimaliseerd en vormgegeven. Continu verbeteren van het instrumentarium vindt plaats en de innovatiebijdrage wordt gebruikt om de software aan te sluiten op de nieuwe wensen en inzichten.

© 2016 SimplyCare B.V. - Zorgen zonder zorgen - Oranjeweg 113i 8166JB Emst - +31 (0)84 - 0035801 - contact@simplycare.nu

  • Twitter App Icon
  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon