Jeugdzorg

 

In de jeugdzorg krijgen kinderen, jongeren en hun ouders ondersteuning en hulp bij opgroei- en opvoedproblemen. Daarbij gaat het om problemen van psychische, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling belemmeren. De jeugdzorg omvat zowel vrijwillige hulpverlening als gedwongen interventies. 

Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor alle zorg aan jeugdigen. Naast de huidige verantwoordelijkheid voor het preventief jeugdbeleid krijgt de gemeente daarmee ook de verantwoordelijkheid voor specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. 

 

Veranderingen in de jeugdzorg

De zorg wordt dichter bij huis georganiseerd. Wanneer ouders of jeugdigen problemen ondervinden, worden ze bij veel gemeenten geholpen door één ondersteuner. Deze professional bekijkt samen met het gezin wat er aan de hand is.  Samen maken ze een gezinsplan om de problemen op te lossen. Vaak lukt dat met hulp van familie, buren of vrienden. Als dat niet lukt, kan er professionele zorg ingeschakeld worden. De professional blijft altijd het aanspreekpunt, ook wanneer er meerdere hulpverleners betrokken zijn. Dit voorkomt dat ouders en jongeren onnodig te maken krijgen met te veel hulpverleners en hun verhaal steeds opnieuw moeten vertellen.

SimplyCare voor Jeugdzorg

 

SimplyCare is uniek in de manier waarop jeugdzorg ondersteund wordt. Onder andere door de volgende functies van het platform:

  • één gezinsdossier, waarbij het netwerk van familie/ gezinsleden actief samenwerken waar mogelijk

  • multidisciplinaire teams (met een regievoerder) die organisaties-overstijgend en samen met het gezin(-systeem) kunnen werken in één systeem

  • cliënt/ burgerportaal toegankelijk voor de gezinsleden om samen -of individueel- e-Health en blended care programma's/ zorgpaden te doorlopen

  • werken vanuit één plan, ook wanneer er samen wordt gewerkt in andere zorgdomeinen, zoals GGZ, Verslavingszorg, Ouderenzorg en/ of geboortezorg

  • registratie en beheer van contracten en declareren vanuit de (nieuwe) istandaarden voor de iJZ

  • vanuit een holistisch mensbeeld en visie op samenredzaamheid

© 2016 SimplyCare B.V. - Zorgen zonder zorgen - Oranjeweg 113i 8166JB Emst - +31 (0)84 - 0035801 - contact@simplycare.nu

  • Twitter App Icon
  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon