Geestelijke Gezondheidszorg

 

De meeste mensen hebben een goede mentale gezondheid en vinden dat vanzelfsprekend. Toch komen ongeveer een miljoen mensen jaarlijks met psychische klachten naar de huisarts, waarna ze mogelijk in contact komen met een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Problemen hebben te maken met de levensontwikkeling of de persoonlijke levensomstandigheden. Maar ook puur lichamelijke factoren of verslavingen zijn van invloed op de menselijke geest. De GGZ is getrapt (stepped care/ matched care) opgebouwd. Van POH-GGZ bij de Huisarts en Generalistische Basis GGZ tot Specialistische GGZ instellingen.

Simplycare voor Geestelijke gezondheidzorg

 

SimplyCare platform ondersteunt de volledige GGZ keten en combineert dit -waar nodig- met andere zorgspecialismen, zoals ouderenzorg en jeugdzorg, vanuit een holistisch mensbeeld en visie op samenredzaamheid.

 

GGZ specifieke functies van het SimplyCare platform zijn bijvoorbeeld:

  • eHealth voor de POH-GGZ en de cliënt

  • screeners en vragenlijsten voor (semi) automatische intakes en begeleiding/ behandeling

  • volledige ondersteuning van het GGZ proces, van POH-GGZ screening, begeleiding, raadpleegconsult en doorverwijzing tot en met de specialistische GGZ zorg in de instellingen

  • koppelingen met ZorgDomein en HIS (zorgmail) voor doorverwijzingen en gedeelde dossiers

  • declaraties volgens de GZ321/322 en JZ321/322 standaard

  • DIS aanlevering (bij DBC Onderhoud)

  • ROM metingen en de SBG aanlevering

© 2016 SimplyCare B.V. - Zorgen zonder zorgen - Oranjeweg 113i 8166JB Emst - +31 (0)84 - 0035801 - contact@simplycare.nu

  • Twitter App Icon
  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon