Cliënt, burger en omgeving: samenredzaamheid

 

Mensen zijn van betekenis voor elkaar.  Familie en vrienden vervullen een belangrijke rol in het leven van de cliënt en omgekeerd.

Zorgprofessionals en sociaal wijkteamleden helpen hen die rol te blijven spelen en het met elkaar te redden.

Het 'met elkaar redden' is een vorm van 'samenredzaamheid', of 'zelfmanagement' van cliënten, hun mantelzorgers en familie maar ook van de burger, de straat en de wijk. Samenredzaamheid betekent niet dat professionals aan de kant toekijken of pas aan de slag gaan als die samenredzaamheid is uitgeput: de professionele zorg wil dat juist voorkomen en richt zich erop, mensen in hun eigen regie en draagkracht te versterken.

SimplyCare voor cliënt en zijn/ haar omgeving

 

Voorbeelden hoe SimplyCare de cliënt/ burger en zijn/ haar omgeving ondersteunt:

 

  • de moeder, die stapsgewijs geholpen wordt met behulp van eHealth de stoornis van haar zoon te begrijpen en hiermee leert omgaan

  • de jongeman, die op z'n mobiele telefoon een berichtje krijgt als de thuiszorg bij z'n moeder anders loopt dan gepland en hierdoor kan meehelpen

  • de alleenstaande moeder, die regelmatig met haar begeleider videocontact heeft omdat ze onzeker is over keuzes die ze moet maken

  • een drukke zakenman die via het online dosssier op de hoogte wil blijven van het wel en wee van zijn zieke moeder in het verpleeghuis, om er op belangrijke momenten voor haar te kunnen zijn

 

 

Voorbeelden wat SimplyCare voor de professional betekent om deze samenredzaamheid te stimuleren, ondersteunen en helpen in stand te houden:

 

  • een wijkverpleegkundige die van cliënt naar cliënt fietst en snel nog even op de mobile app kijkt of er nog belangrijke wijzigingen in het dossier zijn

  • de begeleider die dagelijks videocontact heeft met de verslaafde jongen om hem te motiveren en samen te werken aan het zorgplan

  • de verzorgende die het dossier van haar cliënt bijhoudt en zo communiceert met de familie van een zieke man 

© 2016 SimplyCare B.V. - Zorgen zonder zorgen - Oranjeweg 113i 8166JB Emst - +31 (0)84 - 0035801 - contact@simplycare.nu

  • Twitter App Icon
  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon